Steep Trendelenberg, Robotic Surgery Trendelenberg